Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador Ajuda: "Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador"
Alguns cursos poden permetre l'accés de visitants

És la primera vegada que veniu aquí?

Benvinguts al Campus Virtual de l'Institut Antoni Torroja!


Informació pels alumnes

Per accedir amb el vostre compte, cal que recordeu les següents dades:

  • El vostre usuari és el vostre nom, seguit d'un punt i finalment el vostre primer cognom (nom.cognom)
  • La contrasenya l'heu hagut d'establir vosaltres a principi de curs.

Si us heu oblidat del vostre usuari/correu o de la contrasenya, seguiu les instruccions que hi han prement aquí o envieu un missatge electrònic a [email protected].


Informació pels professors

Els professors heu de recordar que teniu el vostre usuari personalitzat, així que si teniu qualsevol problema per accedir-hi podeu seguir les mateixes instruccions que els alumnes (premeu aquí o envieu un missatge electrònic a [email protected]).